Avalikustatakse Õlitehase detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Narva-Jõesuu Linnavalitsus avalikustab Õlitehase detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teate. Muuhulgas leitakse, et keskkonnale parim lahendus on neli uut õlitehast.

Sündmusega seotud artiklid:

http://narva-joesuu.ee/planeeringute-avalik-valjapanek