Meist

Kes me oleme?

Fridays For Future Eesti on grupp aktiivseid noori, kes kõik tegelevad igapäevaselt kliimamuutuste vastu võitlemisega. Liikumise põhiosa moodustavad põhikooli- ja gümnaasiumiealised õpilased, aga on ka üliõpilasi ja vanemaid aktiviste.

Aina süvenev kliimakriis on reaalne oht inimtsivilisatsioonile – selle pidurdamine on inimkonna olulisim ülesanne 21. sajandil. 

Nõuame kliimapoliitikat, mis tõuseks vajaduste kõrgusele.

Fridays For Future Eesti tähendab kõiki inimesi, kes meiega koos kliimakriisi peatamise nimel streigivad.

Meie ajalugu

Augustis 2018 otsustas Rootsi kooliõpilane Greta Thunberg kolm nädalat järjest igal koolipäeval Rootsi parlamendi ees istuda, et protesteerida valitsuse tegevusetuse üle kliimakriisi lahendamisel. Greta jätkas streikimist igal reedel ja postitas oma tegemistest sotsiaalmeediasse, misläbi levis levis see kooliõpilaste seas üle maailma ning sai alguse Fridays For Future Liikumine. Inspireerituna ülemaailmsest liikumisest streikisid 3 Tallinna noort 8. märtsil 2019. Järgneval reedel, 15. märtsil sai Eesti osa üleilmsest kliimastreigist, kus osales ligi 1500 inimest Tallinnas, Tartus, Paides ja Rakveres.

Sai kiiresti selgeks, et üks streik ei muuda midagi. Kuna soovime reaalseid muutusi näha ning kindlustada jätkusuutlik tulevik, siis oleme väljas igal reedel kuniks Eesti Vabariigi Valitsus tagab koostöös maailma võimuorganitega meile turvalise tee jäämaks alla 1,5°C globaalse kuumenemise.

Koostöös Läti ja Leedu noortega sai aprillis 2019 teoks Baltimaade kliimakett. Europarlamendi valimiste eel 24. mail marssisime ka Tartus, Tallinnas ja Pärnus üle-Euroopaline meeleavaldusel. Tallinnas ja Tartus jätkuvad iganädalased streigid.

Kliimakriis ning ökosüsteemide kokku varisemine on tänapäeval suurimad inimkonda ühendavad teemad – need puudutavad igat inimest planeedil Maa. Kuigi liikumise algatasid kooliõpilased, on toetama ning ühinema oodatud igaüks.

Meie peamine, kuid mitte ainuke, tegevus on meeleavalduse korraldamine. Lisaks Vestleme poliitikutega, korraldame kliima teemalisi infoõhtuid, osaleme arutelupaneelides, käime rääkimas kliima teemadest vabaühendustes ja koolides ning paneme ka ise käed külge. Kõike selleks, et maailm saaks paremaks paigaks.

Me ei tolereeri rassistliku, seksisliku, homofoobset, klassistliku, vanuselist või muud diskrimineerivat käitumist. Igal ühel on õigus luua kohalik haru või liituda olemasolevaga, tuleb vaid järgida liikumises tunnustatud tegevusprintsiipe. Fridays For Future liikumine on detsentraliseeritud, mis tähendab, et tegutsetame ilma keskse juhtimiseta. Kohalikud harud on oma tegevuses autonoomsed.

Nõuame valitsuselt kohest ja radikaalset tegevuskava kliimakriiga tegelemisel. Meie jaoks ei ole oluline, millise erakonna esindajad seda teevad – oleme poliitilised, kuid mitte erakonna poliitilised. Hoolekanne oma elukeskkonna eest ei vaja poliitilist ideoloogiat, vaid on midagi, milleni iga mõtlev inimene on võimeline jõudma.

Me ei jälgi ühegi teise organisatsiooni juhiseid. Küll aga võtame vastu toetuse organisatsioonidelt, kelle eesmärgid ühilduvad meie omadega. Rahaliselt oleme täielikult sõltumatu liikumine ning ei võta toetust firmadelt ja organisatsioonidelt, kes ei toeta meie visiooni või väärtusi. Oma tegevuses püüame olla nii läbipaistvad kui parasjagu võimalik.

Aktivismi tegevuse paremaks koordineerimiseks oleme loonud MTÜ Loodusvõlu. Oma tegevuses lähtume vabaühenduste eetikakoodeksist. MTÜ põhikirjaga saab tutvuda siin.