Peatame õlitehase! Pildil õlitehas öösel

Õlitehase ehitus jätkub.

Kliimakriisis ei ole kohta uuele fossiilkütuste tootmisele.

Kliimakriisi põhjustavad fossiilkütused ja see ohustab inimkonna püsimist meie eluajal. 2020. aasta kevadel, kui Narva-Jõesuu linn andis Eesti Energia uuele õlitehasele ehitusloa, oli see hästi teada. 

Meie väide on lihtne: selleks, et hoida kliimamuutuseid elamiskõlblikes piirides, tuleb jätta fossiilkütused maa sisse. Õlitehasele ehitusluba andes oleks pidanud sellega arvestama. 

2020. aasta kevadel pöördus Fridays for Future Eesti (ametlikult MTÜ Loodusvõlu) kohtusse, et tühistada õlitehasele antud ehitusluba ja hoida ära 1,6 miljonit tonni süsinikuheidet aastas.
2023 aasta oktoobris rahuldas riigikohus meie kaebuse ja tühistas õlitehase ehitusloa. Kaks kuud hiljem oli õlitehase keskkonnamõju uuesti hinnatud ja Narva-Jõesuu linnavalitsus andis õlitehasele taas ehitusloa. Õlitehase ehitus jätkub.

Kliki ja vaata kogu ajajoont

veebruar 2019
Eesti Energia avaldab uue õlitehase ehitusplaani

Eesti Energia 2018. aasta aruandest selgub, et ettevõtte loodab 2019. aastal jõuda uue õlitehase investeerimisotsuseni.

loe veel
märts 2019
Fridays for Future Eesti korraldab esimese suurema kliimastreigi

FFF hakkab vaikselt tekkima, MTÜ on veel mägede taga, aga põlevkivile ollakse põhimõtteliselt vastu juba esimesest päevast peale.

loe veel
märts 2019
Avalikustatakse Õlitehase detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne
loe veel
aprill 2019
KÕK, ELF ja ERL kommenteerivad kriitiliselt õlitehase keskkonnamõju strateegilise hindamise aruannet

Keskkonnaühendused edastavad Narva-Jõesuu Linnavalitsuele õlitehase osas kriitilised kommentaarid, viidates, et plaan ei sobi kokku kliimaeesmärkidega.

loe veel
mai 2019
KÕKi jurist Kadi-Kaisa Kaljuveer kritiseerib õlitehaste plaani
loe veel
juuni 2019
Ametiühingute Keskliit nõuab valitsuselt kliimakindlaid lahendusi
loe veel
august 2019
Keskkonnaminister Rene Kokk annab õlitehasele rohelise tule

“Keskkonnaminister kiidab heaks kehtivat üldplaneeringut muutva Auvere külas asuva Õlitehase maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande.”

loe veel
august 2019
Riigihaldusminister Jaak Aab annab õlitehasele rohelise tule
loe veel
september 2019
Valitsus toetab õlitehast “moraalselt”
loe veel
september 2019
Keskkonnaühendused annavad peaministrile üle Kliimaneutraalse Eesti rahvaalgatuse
loe veel
november 2019
Keit Pentus-Rosimannus nimetab õlitööstuse investeeringut rumalaks
loe veel
märts 2020
EV valitsus otsustab suurendada Eesti Energia aktsiakapitali 125 mln euro võrra

Eelmine valitsuse otsus toetada õlitehase ehitust vaid moraalselt asendub otsusega toetada õlitehase ehitust rahaliselt 125 miljoni euroga. Investeerimisotsusega annab valitsus õlitehase ehitamiseks rohelise tule ja paigutab märkimisväärse summa kapitali põlevkivisektorisse. Tehtud otsus jääb kooronaviiruse COVID19 esimesest lainest põhjustatud tervisekriisi varju.

loe veel
märts 2020
Keskkonnaühendused: valitsuse otsus toetada õlitehase rajamist on vastutustundetu
loe veel
märts 2020
Teadusühendused: põlevkivitehase rajamine kriisiolukorras on vastutustundetu ja kahjulik
loe veel
märts 2020
Noorteühendused mõistavad õlitehase rahastamise hukka

20 noorteühendust üle-Eesti pöörduvad avaliku kirjaga valitsuse poole nõudes investeeringu tagasivõtmist. “Noorteorganisatsioonidena on meile oluline, et valitsus võtaks arvesse ka noorte huve ja arvamust, kuna noorte võimalused poliitiliste otsuste tegemisel osalemiseks on jätkuvalt piiratud…

loe veel
märts 2020
EE juht: Riigi rahata me õlitehast ei ehitaks
loe veel
aprill 2020
Kliimanoored pöörduvad õlitehase ehitamise peatamiseks kohtusse

Noorte kliimaaktiviste koondav juriidiline keha MTÜ Loodusvõlu esitab halduskohtule kaebuse, et tühistada Narva-Jõesuu linnavalitsuse poolt välja antud ehitusluba Eesti Energia uue õlitehase püstitamiseks. Koos kaebusega taotlevad noored esialgset õiguskaitset ehk ehitusloa peatamist. Noori asub kohtus nõustama Keskkonnaõiguse Keskuse jurist Kadi-Kaisa Kaljuveer.

loe veel
mai 2020
Tartu halduskohus võtab kliimanoorte esitatud kaebuse menetlusse

Kohus võtab noorte esitatud kaebuse menetlusse ning tunnistab vastustajaks Narva-Jõesuu linna. Sealjuures otsustab kohus jätta esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata. See tähendab, et kohus ei peata ehitusluba kohtumenetluse ajaks. Noored esitavad halduskohtu määruse peale määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtusse.

loe veel
mai 2020
Laura Kuusk algatab rahvaalgatuse õlitehase ehitusloa peatamiseks
loe veel
mai 2020
Tartu Halduskohus jätab noorte esialgse õiguskaitse (EÕK) taotluse rahuldamata
loe veel
juuni 2020
90 avaliku elu tegelast esitavad valitsusele pöördumise, milles paluvad investeeringust loobuda
loe veel
juuni 2020
Uku Lilleväli: põlevkiviõlisse panustamine tõstab riski, et kogu sektor variseb ootamatult kokku
loe veel
juuli 2020
Tartu Ringkonnakohus otsustab esmase õiguskaitse osas jätta halduskohtu otsuse jõusse
loe veel
juuli 2020
Eesti Energia ja VKG otsustavad eelrafineerimistehase projekti peatada

Turu olukorra muutudes kärbivad sektori esindajad olulised plaane põlevkiviõli tootmiseks: eelrafineerimistehase rajamise plaanist loobutakse, sest tehase rajamine ei tasu end ära.

loe veel
juuli 2020
Halduskohus kaasab menetlusse kolmandad osapooled
loe veel
oktoober 2020
Vahetuvad aktiviste kaebuses nõustavad juristid
loe veel
oktoober 2020
Rahvusvaheline kliimaõigluse fond CCI toetab noorte kaebust 10 000 dollariga
loe veel
detsember 2020
Riigikogu majanduskomisjon arutab rahvaalgatust õlitehase ehitusloa peatamiseks
loe veel
detsember 2020
Uuring: Põlevkivi tootmine kui rahvuslik rikkus
loe veel
veebruar 2021
Noored esitavad halduskohtusse uue esialgse õiguskaitse taotluse

Noored taotlevad uuesti ehitusloa peatamist, tuues uue asjaoluna välja ohu, et tehase vahetus läheduses asuva Natura ala (Mustajõe loodusala) niiskusrežiim võib saada tehase rajamise kahjustada. Vastavalt KSH aruandele ei saa välistada tehase ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste (teed, kraavid) negatiivset mõju kõrval asuvale Mustajõe loodusalale ja täpsemalt sealsele niiskusrežiimile.

loe veel
märts 2021
Tartu halduskohus jätab määrusega noorte EÕK taotluse rahuldamata
loe veel
märts 2021
Kertu Birgit Anton võtab kokku kaks aastat kliimastreike
loe veel
mai 2021
Ringkonnakohus otsustab rahuldada noorte taotluse ja peatada esialgse õiguskaitse korras tehasele antud ehitusluba

Määruse kohaselt on ehitustöö kohtuvaidluse lõpuni peatatud. Noortele on see üle aasta kestnud kohtuteel esimeseks (vahe)võiduks. Eesti Energia pressiesindaja Priit Lutsu sõnul puudub kohtumäärusel hetkel veel ehitusele otsene mõju, sest ehitustegevust ei ole alustatud.

loe veel
mai 2021
Keskkonnaminister Tõnis Mölder: põlevkiviõlile pole alternatiivi
loe veel
mai 2021
Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus kutsub Eesti Energia juhte üles kohtuvaidluse ajaks õlitehase ehitust peatama

Rahandusminster annab Eesti Energia juhatusele teada, et kuna ehituslubade kehtivus on ajutiselt peatatud, siis ei tohiks ettevõtte teha edasisi kulutusi tehase planeerimisse ja ehitamisesse. Minister tuletab juhatusele meelde hoolsuskohustust ja lisaks palub uuesti üle vaadata tasuvusarvutused ja kohtuvaidlusega seotud asjaolud.

loe veel
juuni 2021
Eesti Energia: lõpetame 2030 aastaks põlevkivielektri tootmise
loe veel
juuni 2021
Tartu Halduskohus otsustab jätta kaebuse rahuldamata

Lisaks kaebuse rahuldamata jätmisel otsustab kohus tühistada Ringkonnakohtu poolt EÕK määruskaebuse. Aktivistid halduskohtu otsuse ringkonnakohtu edasi kaevata.

loe veel
juuli 2021
Noored kaebavad edasi Tartu Halduskohtu otsuse

Juunis jättis Tartu Halduskohus rahuldamata noorte kaebuse ning tühistas esialgse õiguskaitse. Selle otsuse kaebavad…

loe veel
juuli 2021
Tartu Ringkonnakohus tühistab esialgse õiguskaitse

Juuli keskel tühistab Tartu Ringkonnakohus esialgse õiguskaitse. Õiguskaitse tühistamine lubab Eesti Energial lüüa õlitehase…

loe veel
august 2021
Noored kaebavad edasi ringkonnakohtu määruse

Noored kaebavad edasi Tartu Ringkonnakohtu määruse, millega kohus tühistas esialgse õiguskaitse. Järgmise sammuna otsustab…

loe veel
september 2021
Riigikohus ei võta määruskaebust menetlusse

Riigikohus otsustab mitte võtta menetlusse noorte augustis esitatud määruskaebust, millega noored vaidlustasid ringkonnakohtu määruse,…

loe veel
november 2021
Õlitehas sai nurgakivi

Olenemata valitsusliikmete seisukohast, et enne kui kohtuotsust pole, tehast ehitama ei hakata, sai õlitehas…

loe veel
märts 2022
Madis Vasser: Eesti Energia õlitehas on jätkuvalt õlitehas
loe veel
aprill 2022
Keskkonnaamet: õlitehase keskkonnamõju on puudulikult hinnatud

Keskkonnaamet jõudis järeldusele, et õlitehase keskkonnamõju ei ole piisavalt hinnatud ja otsustas alustada keskkonnamõjude hindamise (KMH). Selle otsuse tegi Keskkonnaamet õlitehase keskkonnakompleksloa menetluses.

loe veel
mai 2022
Kohtuistung Ringkonnakohtus

18. mail toimus õlitehase kohtuasjas istung Tartu Ringkonnakohtus.

loe veel
juuni 2022
Algab õlitehasele seadmete paigaldamine
loe veel
juuni 2022
Tartu Ringkonnakohus jätab kaebuse rahuldamata

14. juunil jättis Tartu Ringkonnakohus õlitehase kaebuse rahuldamata ja mõistis MTÜ Loodusvõlult välja Enefit Power AS-i kasuks 3150 eurot.

loe veel
juuli 2022
Noored kaebavad ringkonnakohtu otsuse edasi

14. juulil esitab MTÜ Loodusvõlu Riigikohtusse kassatsioonkaebuse, millega vaidlustab Tartu Ringkonnakohtu 14. juunil tehtud…

loe veel
august 2022
Riigikohus ei anna esialgset õiguskaitset
loe veel
november 2022
Riigikohus võtab kaebuse menetlusse
loe veel
mai 2023
Keskkonnaühendused: õlitehase keskkonnamõju on puudulikult hinnatud
loe veel
oktoober 2023
Riigikohus otsustas rahuldada Fridays for Future Eesti (MTÜ Loodusvõlu) kaebuse

Riigikohus otsustas rahuldada Fridays for Future Eesti (MTÜ Loodusvõlu) kaebuse ning peatada Eesti Energia uue Enefit280-2 põlevkiviõlitehase ehituse.

loe veel
november 2023
Keskkonnaamet tunnistab õlitehase keskkonnamõju hindamise nõuetele vastavaks
loe veel
detsember 2023
Õlitehas saab uue ehitusloa

8. detsembril väljastab Narva-Jõesuu linnavalitsus õlitehasele uue ehitusloa. Puudused keskkonnamõju hindamisel, mille tõttu riigikohus…

loe veel
aprill 2024
Keskkonnaamet kavatseb väljastada õlitehasele kompleksloa

1. aprillil teeb Keskkonnaamet avalikuks otsuse eelnõu, millega kavatsetakse õlitehasele väljastada keskkonnakompleksluba. Selle loaga antakse roheline tuli õlitehase käivitamiseks.

loe veel
aprill 2024
Keskkonnaühendused: õlitehasele tuleb jätta kompleksluba väljastamata
loe veel

Kohtuasja sisu

Õlitehase kliimamõju ei ole arvestatud. Detailplaneeringut kehtestades ja ehitusluba andes hinnati õlitehase mõju kliimale väga puudulikult ning ei võetud arvesse kõige uuemaid teadmisi kliimamuutuste tõsiduse kohta. Õlitehases toodetud õli põletamisest tekkivat süsinikuheidet ei arvutatud isegi enne loa andmist välja. Vaatamata sellele, et õlitehase töötades ja õli põletades tekkiv süsinikuheide on sama suur kui 10% kogu Eesti heitest, ei veendunud Narva-Jõesuu linn, kas selline heide on keskkonnakaitseliselt üldse lubatav.

Õlitehast rajades ei saa Eesti täita Pariisi kokkulepet. Eesti võttis Pariisi leppele alla kirjutades kohustuse pingutada, et kliimasoojenemine püsiks 1,5 kraadi piires. Kuna Eesti on enamiku maailma riikidega võrreldes jõukas ja kõrgelt arenenud riik, võtsime endale lisaks kohustuse vähendada oma süsinikuheidet maailma keskmisest kiiremini. Just lähima 10 aasta jooksul tehtavatest otsustest sõltub, kas kliimasoojenemist on võimalik hoida 1,5 kraadi piires. Õlitehase rajamise ja käimapanemisega lisab Eesti atmosfääri aga veel 10% oma aastasest süsinikuheitest  – täpselt vastupidi sellele, mida me peaksime tegema. Kliimasoojenemine oli juba 2020. aasta kevadeks nii tõsine üleilmne probleem, et Narva-Jõesuu linn pidi teadma, et iga õlitehase mõju kliimale loeb. 

Õlitehase rajamine on vastuolus ÜRO säästva arengu eesmärkidega. Kliimamuutused ohustavad inimeste elu, tervist ja toidujulgeolekut üle maailma. Kliimamuutuste süvenedes suureneb ebavõrdsus, sest ekstreemsete ilmastikuolude tagajärgede ees on kõige kaitsetumad just vaesemad ja marginaliseeritud inimesed. Üks üleilmne jätkusuutliku arengu eesmärk iseenesest on tegutseda kiirelt ja otsustavalt kliimamuutuste ja nende mõju leevendamiseks. Õlitehase rajamine süvendab kliimamuutuseid ja raskendab sellega kõigi säästva arengu eesmärkide saavutamist terves maailmas.

Aegunud arengukavade põhjal ei saa õlitehase üle otsustada. Õlitehasele ehitusluba andes leidis Narva-Jõesuu linn, ilma igasuguse sisulise analüüsita, et tehase rajamine on kooskõlas dokumentidega nagu “Eesti kliimapoliitika põhialused aastani 2050”, “Riiklik energia- ja kliimakava 2030” ja “Energiamajanduse arengukava aastani 2030”. Need olid aga otsuse tegemise hetkeks sisuliselt aegunud. Kliimapoliitika põhialustes ei sisaldunud isegi eesmärki saavutada kliimaneutraalsus, kuigi seda on vaja Pariisi leppe täitmiseks.

Seega ei võinud ehitusloa andmisel rahulduda sellega, et õlitehase ehitamine on kooskõlas vananenud dokumentidega, vaid otsust tehes oleks tulnud lähtuda Eesti tegelikest kohustustest kliimamuutuseid pidurdada.

Riigikohtu otsus

2023. aasta oktoobris rahuldas Riigikohus meie kaebuse ja tühistas õlitehase ehitusloa. Riigikohus andis kaks kuud aega õlitehase turvalisuse tagamiseks hädavajalike tööde tegemiseks enne ehituse täielikku peatamist. Samuti kohustas Riigikohus Narva-Jõesuu linnavalitsust uurima eelnevalt hindamata jäänud õlitehase keskkonnamõjusid ning seejärel otsustama tehasele uue ehitusloa andmise üle.

Riigikohus võttis seisukoha, et ehitusluba andes tuleb hinnata ka ehitise kasutamisega kaasnevat kliimamõju. Et tuvastada, kas tehasega kaasneb ülemäära suur kasvuhoonegaaside heide, tuleb Riigikohtu otsuse kohaselt võrrelda seda Eesti kliimaeesmärkidega. Olukorras, kus üheski seaduses pole Eestile sätestatud kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heidet, leidis kohus, et tehase heidet tuleb võrrelda arengudokumentides sõnastatud eesmärkidega. 

Riigikohtu hinnangul on õige jätta arvestamata tehases toodetava õli põletamise kliimamõju, kuna Eesti kliimaeesmärgid hõlmavad üksnes Eesti territooriumil tekkivat heidet, õli aga põletatakse väljaspool Eesti piire. Riigikohus leidis, et õlitehase ehitamine ja käitamine ei takista Eestil saavutada arengukavades sisalduvaid kliimaeesmärke. Seega ei olnud õlitehase kliimamõju põhjus ehitusloa tühistamiseks.

Riigikohus tuvastas, et õlitehasele ehitusluba andes jäeti hindamata kliimamuutuste mõju tehasele, põlevkiviõli tootmise käigus tekkiva fenoolveega seotud keskkonnamõju ja tehase mõju Natura 2000 võrgustikku kuuluvale Puhatu linnualale. Seetõttu tühistas kohus õlitehase ehitusloa ning kohustas Narva-Jõesuu linnavalitsust neid keskkonnamõjusid hindama ja uuesti ehitusloa andmise üle otsustama. 

Riigikohus märkis, et põhiseadusest tuleneb Eestile kohustus piirata kasvuhoonegaaside heidet. Kohus tugines IPCC raportile ja väitis kindlalt, “et kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni suurenemine atmosfääris aitab kaasa globaalsetele kliimamuutustele ning et sellel on omakorda rasked tagajärjed inimkonnale”. 

Lisaks märkis Riigikohus, et põhiseaduse kohaselt peab Riigikogu otsustama parima teadusinfo ja Eesti rahvusvaheliste kohustuste põhjal kliimamuutuste pidurdamisega seotud olulised küsimused Eestis. Põhiseadus kohustab Eesti riiki andma oma “proportsionaalse panuse”, et hoida kliimasoojenemist tuntavalt alla 2 kraadi, nagu lepiti kokku Pariisi leppega.

Kohus rõhutas, et risk, et valmis ehitatud õlitehast ei saa selle keskkonnamõju tõttu tööle panna, on ainult Enefit Power AS-i kanda. Tõsiasi, et tehas on juba peaaegu valmis ehitatud, ei tohi kallutada Keskkonnaametit seetõttu õlitehasele kompleksluba väljastama. 

Põhjalikku analüüsi saab lugeda Keskkonnaõiguse Keskuse uudiskirjast ja otsust ennast Riigikohtu kodulehelt.

Rahastus

Õlitehase kohtuasja protsess on olnud kulukas ning saanud reaalsuseks tänu rahalistele toetajatele.

aasta märtsikuu seisuga on kohtuasjale õla alla pannud 164 annetajat kogusummas 12 392 eurot.

Lisaks on projektipõhiselt kohtuasja toetanud USA kliimaõigluse keskus Centre for Climate Integrity. Täpsemalt toetas IGSD kaebust halduskohtus 2020. aasta oktoobris 10 000 USA dollariga (8212 eur) ja 2021. aasta augustis kaebust ringkonnakohtus samuti 10 000 USA dollariga

Aitäh teile!