Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja MTÜ Loodusvõlu

Kogume ainult isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (keele eelistus, asukoht, teenuse eelistus).
Võime koguda ka andmeid üldistatud kasutaja tegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime inimestele edastada kasulikumat teavet ja
saaksime teada, millised veebisaidi osad on kõige huvipakkuvamad ja kuidas infot kliimakriisist parimal viisil jagada.
Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena

Järgime õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, töötleme isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt.