Eesti Energia: lõpetame 2030 aastaks põlevkivielektri tootmise

Eesti Energia tuleb välja uue tegevuskavaga, mis näeb ette, et aastaks 2025 lõpetatakse elektri tootmine põlevkivi otsepõletamise teel ning et hiljemalt aastaks 2035 lõpetatakse elektri tootmine uttegaasist, mis moodustub kõrvalproduktina põlevkiviõli tootmisel. Uus tegevuskava näeb ette taastuvenergia osakaalu tõusu. Handu Sutter sõnul saab Eesti Energia olema kliimaneutraalne aastaks 2045. Õli tootmise piiramist uus tegevuskava ette ei näe.

Sündmusega seotud artiklid:

https://www.err.ee/1608232500/eesti-energia-lopetab-2030-aastaks-polevkivist-elektri-tootmise