Halduskohus kaasab menetlusse kolmandad osapooled

Halduskohus kaasab kohtumenetlusse kolmandate isikutena Enefit Energiatööstus ASi, Enefit Kaevandused ASi ja haldusorganina Keskkonnaministeeriumi.