Keskkonnaminister Rene Kokk annab õlitehasele rohelise tule

Keskkonnaminister kiidab heaks kehtivat üldplaneeringut muutva Auvere külas asuva Õlitehase maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande.

Sündmusega seotud artiklid:

https://www.envir.ee/sites/default/files/mall_kem_kiri_08082019.pdf