Keskkonnaühendused: õlitehase keskkonnamõju on puudulikult hinnatud

Eesti Keskkonnaühenduste Koda ja FFF Eesti esitasid oma tagasiside õlitehase kasutamise keskkonnamõju hinnangule. Ühendused leiavad, et õlitehase mõju kliimale on hinnatud puudulikult ja et mõju on nii suur, et õlitehasele ei tohi anda kompleksluba.

Õlitehase keskkonnamõju hinnang viidi läbi, et Keskkonnaamet saaks otsustada, kas lubada õlitehast kasutada ehk anda õlitehasele keskkonnakompleksluba.

Sündmusega seotud artiklid:
https://media.voog.com/0000/0042/0647/files/5798%20EKO%20tagasiside%20Enefit%20õlitehase%20KMH%20aruande%20kohta.pdf