Kliimanoored pöörduvad õlitehase ehitamise peatamiseks kohtusse

Noorte kliimaaktiviste koondav juriidiline keha MTÜ Loodusvõlu esitab halduskohtule kaebuse, et tühistada Narva-Jõesuu linnavalitsuse poolt välja antud ehitusluba Eesti Energia uue õlitehase püstitamiseks. Koos kaebusega taotlevad noored esialgset õiguskaitset ehk ehitusloa peatamist. Noori asub kohtus nõustama Keskkonnaõiguse Keskuse jurist Kadi-Kaisa Kaljuveer.

FFF Eesti sõnul on kaebus ajendatud asjaolust, et ehitusluba õlitehase on vastuolus rahvusvaheliste kliima- ja keskkonnakokkulepetega ning selle mõjud on jäänud nõuetekohaselt hindamata.

Kliimaaktivistide sõnul ei aita tehase ehitamine Eestil kinni pidada Pariisi kliimaleppega võetud kohustustest ja on vastuolus nii säästva arengu eesmärkidega kui ka Euroopa Liidu eesmärgiga saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus. Samuti on FFF Eesti sõnul jäänud nõuetekohaselt hindamata planeeritava õlitehase ehitamise mõjud kohalikule keskkonnale. Kuna keskmine oodatav eluiga on Ida-Virumaal Eesti keskmisest 3,5 aastat vähem, tuleb aktivistide sõnul mõjuhinnangut detailsemalt teha. “Uue õlitehase ehitamine kinnistaks Eestile veel mitmeks aastakümneks fossiilkütustel põhineva majanduse, millel aga puudub keskkondlik ja majanduslik perspektiiv,” selgitab FFF Eesti liikumise eestvedaja Kertu Birgit Anton.

Sündmusega seotud artiklid:

https://www.err.ee/1083285/kliimaaktivistid-poordusid-olitehase-ehitamise-peatamiseks-kohtusse