KÕK, ELF ja ERL kommenteerivad kriitiliselt õlitehase keskkonnamõju strateegilise hindamise aruannet

Keskkonnaühendused edastavad Narva-Jõesuu Linnavalitsuele õlitehase osas kriitilised kommentaarid, viidates, et plaan ei sobi kokku kliimaeesmärkidega.

Sündmusega seotud artiklid:

http://media.voog.com/0000/0042/0647/files/Seisukohad%20p%C3%B5levkivi%C3%B5litehase%20KSHle_26.04.2019.pdf