Noored esitavad halduskohtusse uue esialgse õiguskaitse taotluse

Noored taotlevad uuesti ehitusloa peatamist, tuues uue asjaoluna välja ohu, et tehase vahetus läheduses asuva Natura ala (Mustajõe loodusala) niiskusrežiim võib saada tehase rajamise kahjustada. Vastavalt KSH aruandele ei saa välistada tehase ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste (teed, kraavid) negatiivset mõju kõrval asuvale Mustajõe loodusalale ja täpsemalt sealsele niiskusrežiimile.