Noorteühendused mõistavad õlitehase rahastamise hukka

20 noorteühendust üle-Eesti pöörduvad avaliku kirjaga valitsuse poole nõudes investeeringu tagasivõtmist. “Noorteorganisatsioonidena on meile oluline, et valitsus võtaks arvesse ka noorte huve ja arvamust, kuna noorte võimalused poliitiliste otsuste tegemisel osalemiseks on jätkuvalt piiratud. Kliimamuutustele kaasaaitamine ning ebamõistlikud majanduslikud otsused ei ole pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus.” Teiste hulgas on allakirjutanute seas Ida- ja Lääne-Virumaa ning Sillamäe Noortekogud.

Sündmusega seotud artiklid:

https://arileht.delfi.ee/artikkel/89386619/noorteuhendused-moistavad-valitsuse-125-miljonilise-rahasusti-eesti-energia-olitehasesse-hukka-peatage-see?