Tartu Halduskohus jätab noorte esialgse õiguskaitse (EÕK) taotluse rahuldamata

Antud kohtuasjas tähendaks esialgne õiguskaitse, et ehitusluba peatatakse kohtumenetluse ajaks. Kohus jätab esialgse õiguskaitse andmata ning noored kaebavad määruse edasi Tartu Ringkonnakohtusse.