Tartu Ringkonnakohus otsustab esmase õiguskaitse osas jätta halduskohtu otsuse jõusse

Ringkonnakohus leiab, et määruskaebus ei kuulu rahuldamisele ning nõustub halduskohtu määruse põhjendustega. Ehitusluba seega ei peatata ning õlitehase ehituse ettevalmistustööd võivad jätkuda.

Kohtu määrus:
https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?id=271594417