Keskkonnaorganisatsioonide koostatud faktilehed 2023 valimisteks

Seitse faktilehte, mille on koostanud
järgmised kestliku arengu ja keskkonnaorganisatsioonid:

Kliimakriisi ABC
Keskkonnaaktivismi ABC
Eestimaa loodus
Energeetika
Elurikkus
Toiduturvalisus
Metsad ja märgalad

SA Rohetiiger
Eesti keskkonnaühenduste Koda
SA Eestimaa Looduse Fond
MTÜ Eesti Roheline Liikumine
MTÜ Päästame Eesti Metsad
MTÜ Fridays For Future Estonia