Rahvusvahelised lepped ja Eesti kliimapoliitika

– Pariisi kokkulepe ja mida see tähendab:
https://envir.ee/pariisi-kokkulepe

– Euroopa roheline kokkulepe ja selle selgitused:
https://ec.europa.eu/estonia/news/kliima_et

– Eesti kliimapoliitika põhialused aastani 2050, millest lähtuvalt kujundatakse Eesti erinevate valdkondade poliitikat:
https://ec.europa.eu/clima/sites/lts/lts_ee_en.pdf

– Keskkonnaministeeriumi kodulehekülg:
https://envir.ee