Väärt arvamuslood, sõnavõtud ja ettekanded

– Aveliina Helm “Kompromiss loodusega?” (02.10.2020, Sirp)
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/arvamus/kompromiss-loodusega/

– Eesti Rohelise Liikumise veebinaride sari “Mina ja kliima”, kus esinesid ettekannetega erinevate keskkonnavaldkondade asjatundjad (2020. a kevad)
https://youtube.com/playlist?list=PLzqJa3AAxro2LnwiVa_4fKmGpHZg06k_y

– Luisa Neubauer “Why you should be a climate activist” (2019)
https://www.youtube.com/watch?v=Ie9cACQnqew

– Greta Thunberg “School strike for climate – save the world by changing the rules” (2018)
https://www.youtube.com/watch?v=EAmmUIEsN9A