2021 arvamusfestivali soovitused

Soovitusi, millised arutelusid Arvamusfestivalile kuulama minna. Meie aktivistide saab näha oma panust andmas lausa kolmel arutelul!

* „Mind lihtsalt ei huvita Eesti poliitika … VIST“

13. august kl 18

FFF Eestist osaleb S Kartau

„Miks peaks noor edaspidi panustama kogukonda ja laiemalt Eestisse, kui juba varakult antakse märku, et tema hääl ei loe ja arvamus pole piisavalt küps? … Turvatunde tagab kuuluvus, sh kuulumine kogukonda ning kaasamine on esimene samm, andmaks märku, et iga ühiskonnaliige on oluline – ainult nii jõuavad kuulajateni ühiskonnaliikmete arvamused, sh rõõmu- ja muremõtted.“

* “Kliimaneutraalsus – miks see nii palju haiget teeb?”

14. august kl 18

FFF Eestist osaleb Andra Jelle

„Aruteluga vaatame üleminekut õigluse seisukohast ja anname hääle neile, keda muutused erineval moel puudutavad. … Siirdeprotsessist puudutatud räägivad oma loo, muutuste juhid aitavad neid mõtestada ja arutelus osalejad erinevaid lahendusi hinnata.”

*  “Kui me räägime kogukondadest, siis kellest või millest me räägime?”

14. august kl 18

FFF Eestist osaleb Kertu Birgit Anton

„Arutame koos, mis on kogukonna roll nii oma liikmete kui ühiskonna jaoks ning mis see peaks olema. Kuidas kogukonnad kujunevad ning kas ja kes neid saab luua? Millised on tugevad kogukonnad? Elulised lood ja inspireerivad näited toovad teieni neli erinäolise kogukonna esindajat.“

* „KÖÖGILAUAJUTUD ehk “PARIM ENNE” ühiskond “KÕLBLIK KUNI” ajastul“

12. august kl 12

„Köögilauajuttude eesmärk on leida võimalusi toidu senisest paremaks väärindamiseks ja toetada Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimist. Arutelu ajal valmistab päästetud toidust süüa tippkokk Peeter Pihel.“

* „Kust tuleb vesinik 5 ja 15 aasta pärast?“

13. august kl 14

„Energia- ja rohepöörde kontekstis kõneletakse aina enam vesinikumajandusest kui ühest tähtsast pusletükist kliimaneutraalsuse saavutamiseks. … Arutelu keskendub sellele, kuidas toodetakse tulevikus vesinikku ning milline on vesiniku roll tulevikumajanduses ja -energeetikas.“

* „Kuidas tuulepark saab kogukonda toetada?“

13. august kl 18

„Arutame, kuidas saame tulevikus lõimida tuulepargid ja kogukonnad üheks roheenergia tervikuks. … Proovime kohaliku kasu rääkida ja mõtestada lahti sügavamalt kui ainult otsene rahaline hüvitis.“

*  „Kuidas kohalik kestlik areng välja näeb? Vestlusring omavalitsuse esindajatega“

14. august kl 12

„Kuidas keskkonnahoid kohaliku elukorralduse kõikidesse valdkondadesse lõimida? Kolme omavalitsuse esindajad tutvustavad oma keskkonnategusid, mida nad Rohetiigri koondatud keskkonnasoovituste alusel aasta jooksul ellu viima asuvad.“

* „Plast – kas 21. sajandil veel vajalik?“

14. august kl 14

„Räägime plasti kasutamisest ja taaskasutamisest tänapäeval, sh väikestest ja suurtest muutustest, mis saavad alguse nii riigi, kogukonna kui ka üksikisiku tasandil, et tulevikus plastiprobleem seljatada.”

* „Millist uut majandusmudelit vajame ja kuidas uut majandusmudelit finantseerida?“

14. august kl 16

„Praegune majandusmudel põhineb põhimõttel, et kõige tähtsam on majandus ja loodust võetakse kui ressurssi. See peab muutuma. … Rohetiiger usub tasakaalus majandusmudelisse, mille keskmes on loodus, seejärel inimene ja alles siis majandus, mis on looduse ja inimese teenistuses.“

* Kuidas rohestada Eesti kõrgharidussüsteemi?” 

14. august kl 18-19.30

„Kuidas saaks Eesti kõrgharidussüsteem “ajaga kaasas käia” ning koolitada tuleviku oskustega eksperte ja spetsialiste? … Kuna uued “rohetuuled” ja tehnoloogia areng nõuavad ajaga kaasas käivat õpet (sh ümber- ja elukestev õpe), siis puudutab teema kõiki ühiskonnakihte.“