Kohus võttis menetlusse noorte kliimaaktivistide kaebuse õlitehase peatamiseks

Kliimamarss enne Europarlamendi valimisi 24. mai 2019, Tallinn

MTÜ Loodusvõlu

PRESSITEADE

27.05.2020

Kohus võttis menetlusse noorte kliimaaktivistide kaebuse õlitehase peatamiseks

Tartu Halduskohus võttis menetlusse Fridays For Future Eesti kaebuse Narva-Jõesuu linnavalitsuse väljastatud ehitusloa tühistamiseks seoses ENEFIT282 Õlitehase püstitamisega. Esmase õiguskaitse taotlust kohus ei rahuldanud.

“Kohtu otsus võtta kaebus menetlusse on ajaloolise tähtsusega. Kliima muutub päriselt ning algav kohtumenetlus toob selgust vaidlusesse, et kas õlitehase rajamine võimaldab meil kliimaeesmärke täita või mitte. Samuti sellesse, kas ja milliseid otsuseid saab kliimamuutuse põhjendustega Eestis vaidlustada,” sõnab liikumise kõneisik Kertu Birgit Anton.

Aktivistid on ka varem korduvalt õlitehase vastu sõna võtnud – nii otse peaministriga kohtudes kui ka teiste noorteühendustega koos Vabariigi Valitsuse poole pöördudes. Paraku ei ole noori kuulda võetud. Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter on öelnud, et õlitehase kasulikkuse üle otsustavad tulevased põlvkonnad ning et vajalik on avalik debatt. “Nüüd on võimalus arutleda avalikult selle projekti otstarbekuse üle, arvestades kliimaeesmärke. Teame, et suure riigiettevõtte projekti vastu kohtusse minemine pole ei odav ega lihtne, kuid kuna varasemad tegevused noortele elamisväärse planeedi kindlustamiseks pole olnud tulemuslikud, siis otsustasime võtta ette kohtutee,” lisas Anton.

Esialgse õiguskaitse taotluse jättis kohus rahuldamata. Selle eesmärk oli tagada ehitustegevuse peatamine kohtuprotsessi ajaks. Kohus selgitas, et juhul, kui kohtumenetlus ei lõppe tehase planeeritud käivitamise ajaks 2024. aastal, on kaebajal õigus uuesti esialgset õiguskaitset taotleda. Kaebaja on otsustanud kohtu resolutsiooni edasi kaevata Tartu Ringkonnakohtusse.

Algavasse kohtumenetlusse kaasab kohus aktsiaseltsid Enefit Energiatootmine ja Enefit Kaevandused ning Keskkonnaministeeriumi.

Vabatahtlikuna tegutsevad aktivistid katavad kohtukulud annetustest. Toetada soovijad saavad selle kohta täpsemat infot ühenduse kodulehelt: https://fridaysforfuture.ee/mida-saan-mina-teha/#anneta

Taustaks:

Narva-Jõesuu Linnavalitsus andis oma 27.03.2020 korraldusega nr 157 Enefit Energiatootmine AS-ile ja Enefit Kaevandused AS-ile ehitusloa Narva-Jõesuu linnas Auvere külas asuval Keskterritooriumi kinnistul ENEFIT282 Õlitehase püstitamiseks. 26. aprillil esitas noorte kliimaaktivistide vabaühendus Fridays For Future Eesti Tartu Halduskohtule kaebuse ehitusloa tühistamiseks ning esialgse õiguskaitse taotlemiseks. 25. mail väljastas kohus määruse, mille järgi võeti kaebus menetlusse.

Fridays For Future Eesti on ülemaailmse noorteliikumise Eesti haru, mille eesmärk on survestada valitsusi tegutsema elukeskkonna taastamise ning kliimakriisi leevendamise nimel. Ametlik kaebaja, MTÜ Loodusvõlu, on 2019. aastal loodud noorte kliimastreikide liikumise Fridays For Future Eesti liikmeid koondav mittetulundusühing.