Eesti esimene kliimakaebus jõudis võiduka lõpuni

MTÜ Loodusvõlu

PRESSITEADE
11.10.2023

Täna otsustas Riigikohus rahuldada Fridays for Future Eesti (MTÜ Loodusvõlu) kaebuse ning peatada Eesti Energia uue Enefit280-2 põlevkiviõlitehase ehituse. Sellega lõppes edukalt 2020. aasta kevadel alanud Eesti esimene kliimakohtuasi.

“Rõõmustame, et kohus tunnistab kliimamuutuste tõsidust,” ütles Fridays for Future Eesti aktivist Kertu Birgit Anton. “Nagu kohus märkis, võib õlitehase käitamine piirata inimeste põhiõiguseid ja õlitehase ehitus ei paista olevat Eestile nii vajalik, et seda iga hinna eest tööle panna. Iga tonn kasvuhoonegaase, mille me atmosfäärist eemal hoiame, võit ühiskonna heaolule ja loodusele.”

Noori kohtuasjas nõustanud Keskkonnaõiguse Keskuse õigusekspert Kärt Vaarmari peab otsust äärmiselt märgiliseks. “Riigikohus käsitles esimest korda suure kliimamõjuga projekti rajamise otsustamise tingimusi, tuues juurde olulist selgust. Otsus näitab, et õigusnormid kohustavad avalikku võimu kliimakriisiga tegelema ning et riiklikes arengudokumentides seatud kliimaeesmärkidega tuleb arvestada. Märgiline on, et juriidilise argumentatsiooni kõrval põhineb otsus ka teadusel, näiteks on kohus tuginenud IPCC raportitele ja arvestanud Eesti kasvuhoonegaaside prognoosidega. Juhul, kui õlitehase plaaniga edasi minnakse, saab kliimamõju hindamise küsimus kindlasti olema oluliseks teemaks edasises keskkonnakompleksloa menetluses.“

2020. aasta märtsikuus suurendas valitsus Eesti Energia aktsiakapitali 125 miljoni euro võrra, et ehitada uus Enefit280-2 põlevkiviõlitehas. Samal kevadel pöördus noorte keskkonnakaitseliikumine Fridays for Future Eesti (MTÜ Loodusvõlu) Tartu Halduskohtusse Narva-Jõesuu linnavalitsuse vastu, et tühistada tehasele väljastatud ehitusluba. 2021. aasta kevad-suveks peatas Tartu Ringkonnakohus ajutiselt ehitusloa kehtivuse. Augustis 2022 jõudis kaebus Riigikohtusse, kes otsustas ehitusloa tühistada 2023. a oktoobris.

Riigikohtu otsus: https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=3-20-771/103 

Õlitehase kohtuasjast: https://fridaysforfuture.ee/olitehase-kohtuasi/

Kertu Birgit Anton

Fridays For Future Eesti aktivist

kertu.birgit[at]fridaysforfuture.ee 

59007020

Kärt Vaarmari

Keskkonnaõiguse Keskuse õigusekspert

kart[at]k6k.ee

5274761