Keskkonnaminister peab tagasi astuma!

Meie, allakirjutanud, nõuame keskkonnaminister Erki Savisaare kohest tagasiastumist!

Keskkonnaminister levitab keskkonnahoiule kahjulikku informatsiooni, teeb keskkonnakahjulikke otsuseid lähtudes valeinformatsioonist ega arvesta Eestis korraldatud rahvaalgatuste ja küsitluste tulemustega. 

Määruse muudatusega riigimetsa raiemahtu tõsta on ainult metsatööstuse äri huvides olles keskkonnale, majandusele ja riigi julgeolekule kahjulik otsus. 

Ministri põhjendused ei ole olnud pädevad.

– RMK kestvuslepingud on jätkuvalt salajased, RMK müüb puitu alla turuhinna tehes nõnda riigile otseselt kahju.
–  Üraskikahjustuste likvideerimisel ei ole vaja uuendusraiete pindala suurendada, sest metsa kahjustusi likvideeritakse metsakaitseekspertiisiaktide alusel ja sanitaarraiega. Üraskikahjustuste ennetamisel ja likvideerimisel on Keskkonnaministeeriumi töö puudulik.
– Keskkonnaministri poolt kooskõlastusringile saadetud seaduseelnõu (seaduseelnõu nr. 21-1206/05) tasalülitab kohalike elanike kaasamise kodumetsade kaitsel (KAH-alad) ja on vastuolus EU keskkonnaõigusega ning Århusi konventsiooniga.

– Keskkonnaminister ignoreerib oma tegevusega täielikult 26. aprillil Riigikogule üleantud rahvaalgatust kodumetsade (KAH-alade) kaitseks uuendusraiete eest, millega liitus 41 organisatsiooni ja 3769 kodanikku. Tuleb selgelt eristada, et kodumetsade kaitse taotlus ei ole looduskaitse alla võtmise taotlus, nagu minister eksitavalt väidab püüdes tasalülitada rahvaalgatuse allakirjutanuid.    

– Keskkonnaminister eksitab avalikkust manipuleeriva väitega, et metsade lagedaks raiumine on kliimamuutuste leevendamisele kasulik. Puidust kestvustoodetest rääkimine ei saa õigustada kliimasäästmise ettekäändel lageraieid. Keskkonnaministeeriumi andmetel on Eesti mets muutunud ülemääraste raiete tõttu CO2 heitme allikaks. Selles olukorras oleks süsinikuemissioone vähendav ning metsade jätkusuutlikku majandamist ettenägev variant lageraiete pindala vähendamine.  

– Keskkonnaministri sõnum on, et inimeste kodumetsad ei ole tähtsad, neid ei pea hoidma, sest need on ainult puiduvarumise metsad.

– Keskkonnaminister on teinud otsused ümberlükatud info põhjal – puiduimport on EMTA sõnul suurem kui eelmisel aastal samal ajal ning seda on ministrile ka korduvalt öeldud. Minister ei ole uut infot saades oma väiteid korrigeerinud.

Keskkonnaminister Erki Savisaar on kaotanud täielikult usaldusväärsuse ning eelnevat arvesse võttes nõuame ministri tagasiastumist.

25. mail 2022. aastal