Kliimaaktivistid kaebasid õlitehase ehitusloa kohtuotsuse edasi

noored keskkonnaaktivistid
24. mai 2019 üleilmne kliimastreik Tartus, autor: Eliise Kara

Noori kliimaaktiviste ühendav MTÜ Loodusvõlu esitas eile, 5. juulil Tartu Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse, millega taotleb Tartu Halduskohtu möödunud kuul tehtud otsuse ümbervaatamist.

Halduskohus jättis juuni alguses tehtud otsusega rahuldamata kliimanoorte kaebuse tühistada Eesti Energia Enefiti põlevkiviõlitehase ehitusluba. Edasikaebuse menetlusse võtmise peab ringkonnakohus otsustama mõistliku aja jooksul. 

“Otsus edasi kaevata sündis kergesti ning näib ainumõeldav samm. Õlitehase rajamine ei toetaks pikas plaanis Ida-Virumaa ega ülejäänud Eesti arengut ning kahjustaks meie ühist elukeskkonda. Näeme ju kas või sel suvel selgelt, kuidas mitmel pool maailmas võtavad võimust kliimamuutusest tingitud ekstreemsed ilmaolud ja uudistes räägitakse maakera külmaalade kiirest kahanemisest. Nende arengute ning tuhandete teadlaste hoiatuste valguses on õlitehase rajamine äärmiselt tagurlik samm,” selgitas kliimaaktivist Kertu Birgit Anton.

MTÜ Loodusvõlu pöördus möödunud aasta aprillis põlevkiviõlitehase asjus kohtusse, nõudes Narva-Jõesuu linnavalitsuse antud ehitusloa tühistamist ja esialgse õiguskaitse tagamist. Tartu Ringkonnakohtu 7.05.21 määrusega on kohaldatud esialgset õiguskaitset ning peatatud ehitusloa kehtivus kohtumenetluse lõpuni.

Põhikaebuse osas tehtud kohtuotsusega jättis halduskohus kaebuse Narva-Jõesuu Linnavalitsuse antud ehitusloa tühistamiseks rahuldamata. Apellatsioonkaebuse esitamine tähendab, et halduskohtu otsus ei jõustu ning edasi kehtib ka esialgne õiguskaitse.

Lisainfo õlitehase kohtuasja kohta: https://fridaysforfuture.ee/olitehase-kohtuasi/ 
Meedias: https://www.err.ee/1608268692/kliimaaktivistid-kaebasid-olitehase-ehitusloa-kohtuotsuse-edasi