Meeleavaldus 4. märtsil: Eestile kliimaseadus!

4. märtsil korraldab Fridays For Future Eesti Tallinnas meeleavalduse, millega nõuame tugeva kliimaseaduse kiiret loomist. Meeleavaldus toimub Tallinnas Tammsaare pargis algusega kell 14.

Eesti vajab selget plaani kliimamuutuste leevendamiseks ja nende tagajärgedega kohanemiseks. Praegu seda ei ole. Õigupoolest pole üheski Eesti seaduses otsesõnu isegi kirjas, et Eesti peaks süsinikuheidet vähendama. 

Selleks, et inimesed jõuaksid uue seadusega kohaneda, tuleb anda neile piisav üleminekuaeg. Samas tuleb kliimamuutuste pidurdamiseks tegutseda väga kiiresti juba praegu. Seepärast on oluline, et kliimaseadus saaks loodud kärmelt, juba selle aasta jooksul! Kuigi see võib tunduda raskesti saavutatav, on nii riik kui Eesti ühiskond näidanud, et suudame kiirelt tegutseda koroonaviiruse seljatamiseks ja Ukraina toetamiseks. Me suudame ühiselt ja otsustavalt tegutseda ka looduse hoidmiseks.

Mis peab kliimaseadusesse kirja saama?

  • Eesti saab 2035. aastaks kliimaneutraalseks. Selle eesmärgini jõudmiseks tuleb seada ka vahe-eesmärgid ning eesmärgid igale sektorile eraldi. Nõnda saame tagada, et töö kliimamuutuste pidurdamiseks läheb lahti kohe, mitte alles viimasel minutil enne 2035. aasta saabumist.
  • Kliimaseadus peab põhinema parimal saadaoleval teadusel. Rahvusvahelise kogukonna tunnustatud parimad teaduslikud andmed on esitatud valitsustevahelise kliimapaneeli (IPCC) raportites. Nendest andmetest tuleb lähtuda eesmärkide seadmisel ja tegevuste valimisel, et Eesti saaks pidada kinni Pariisi leppest ning aidata hoida kliimasoojenemist 1,5 kraadi piires. Sealjuures on väga oluline, et kliimamuutuseid leevendades taastaksime ka elurikkust.
  • Kliimamuutuseid leevendades tuleb vähendada ühiskonnas vaesust ja ebavõrdsust. Eesti rikkaim kümnendik inimesi paiskavad õhku rohkem süsinikku kui vaesem pool ühiskonnast kokku. Samas kannatavad just majanduslikult raskemas olukorras inimesed kliimamuutuste mõjude all rohkem – olgu selleks üleujutusest taastumine või kuumalaine. Mida sidusam, õiglasem ja võrdsem on ühiskond, seda paremini saame hakkama keskkonnakriisides!

Meeleavaldusel saavad sõna teadlased, eksperdid ja poliitikud. Kuulda saab ka erinevaid Eesti muusikuid! Et teada saada, kes kõik täpselt lavale astuvad, jälgi FFF Eestit sotsiaalmeedias ja tule ise kohale!

Ole üritusega kursis Facebookis: ​​https://www.facebook.com/events/593936902585152