Kogunesime Tartu Ülikooli Raamatukogu ees, näitamaks üles solidaarsust piketile keskpargi kaitseks.

7. oktoobril hääletas Tartu linnavolikogu linna üldplaneeringu üle. Kutsusime volikogu üldplaneeringut mitte vastu võtma! Kogunesime kl 14.30 Tartu Ülikooli Raamatukogu ees, näitamaks üles solidaarsust piketile keskpargi kaitseks.

Plaanitava üldplaneeringu kaudu vähenevad linnas rohealad, mistõttu võimenduvad linnas kliimamuutuste negatiivsed mõjud. Linn, mis muidu on end näidanud aktiivse osapoolena kliimamuutuste pidurdamisel, teeks planeeringu praegusel kujul vastuvõtmisega linna elanikele karuteene.

Euroopa Liidu EPSONi 2020 uuringu kohaselt on 2006.–2012. aastal rohealade osakaal Tartu linnasüdames tugevalt kahanenud (strong decrease). Kuigi viimase statistika järgi on kahanemine umbes kolmandiku võrra aeglustunud, ei ole põhjust rõõmustamiseks: see pole aeglustunud tänu muutusele poliitikas, vaid pigem seetõttu, et linnasüdames leidub üha vähem uusi rohealasid, mida hõivata.

Linnas asuvad rohealad on kliimamuutustega kohanemisel kriitilise tähtusega. Liigirikaste rohealade olemasolu vähendab kuumasaarte tekkimist, pakub intensiivse päikese eest varju ja ekstreemsete sademete korral on just elusloodus see, mis tekkinud sademevee ülevoolu kui käsn endasse imeb. Me seisame täna silmitsi aina suurema kliimakriisiga, mistõttu on lubamatu, et linna rohealad vähenevad. Vastupidi, vanem generatsioon peaks täna püüdlema rohelisema linnakeskkonna suunas.

Aja jooksul on Tartu linna rohealade pärast olnud mures paljud looduskaitsjad, kelle mitmed asjakohased ettepanekud üldplaneeringule on jäetud võimude poolt adresseerimata. Ka eile pöördus Eesti Looduskaitse Selts volikogu poole, kes toimunud sügiskonverentsil Tartu rohealasid analüüsis. Konverentsi üksmeelne otsus oli saata linnavolikogule pöördumine ettepanekuga üldplaneeringu kehtestamise poolt mitte hääletada ning anda linnavalitsusele ülesanne rohevõrgustiku ja kliimamuutustega arvestamise teema täiendavalt läbi töötada.

Loevad teod, mitte sõnad.

EPSONi uuring https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/Policy%20Brief%20Green%20Infrastructure%20in%20Urban%20Areas.pdf

Pikett:
https://fb.me/e/1bv4gMV1l
Lähemalt looduskaitsjate seisukohtadest: https://tartu.postimees.ee/7355690/looduskaitsjad-kutsuvad-tartu-volikogu-uldplaneeringut-tagasi-lukkama

Tartu. Solidaarsus piketile keskpargi kaitseks