Kliimanoored korraldavad Tartu raekoja platsil protest-kontserdi

TALLINN, 13. oktoober

Kuna viimased 15 aastat on raiesurve Eesti metsadele ainult suurenenud ja säästlik metsamajandamine on langenud kriitika alla, korraldab rühmitus Fridays for Future laupäeval Tartu raeplatsil läbilavastatud protest-kontserdi “Pühendusega metsale”.

“Näeme igal pool raieid, laastatud puhke- ja korilusmetsi, lankide kõrval palgivirnu ja lõhutud maad, hävinud pühapaiku ning süsteemset raadamist looduskaitsealadel ja vääriselupaikades,” ütles MTÜ Päästame Eesti Metsad juhatuse liige ja protest-kontserdi kaaskorraldaja Farištamo Eller ning lisas, et Eesti metsapoliitika peab muutuma.

“Metsast väljaveetava puidu massiline põletamine võimendab kliimamuutusi. See on fakt,” lisas noor kliimaaktivist ja protest-kontserdi korraldaja Kaia Konsap. “See ei ole jätkusuutlik taastuvenergialahendus. Intensiivne metsamajandus lõhub looduslikku tasakaalu – meie kultuuri ja majanduse alust.”

Kontsertmeeleavaldus toob välja Eesti metsades toimuva.”Metsanduspoliitikast on saanud eelkõige ärihuve teeniv projekt – kasum on põhiline ja kui kasum puudub, polegi justkui tegu majandusega. See on ilmselgelt perspektiivitu. Metsanduse mõiste ei peaks kattuma puidumajandusega. Täpselt nagu majanduskasv ei peaks tulema looduse ja elukeskkonna arvelt. Majandusmudelid, mis elujõus metsi toormena kohtlevad, on ebaõnnestunud. Metsandus tuleb tagasi tuua tehase juurest looduse juurde,” märgivad korraldajad.

Üritus “Pühendusega metsale” käsitlebki inimese ja looduse suhet. Esimeses osas esitatakse majanduse tähendust ja perspektiivi, teises ühiskondlikku ja kultuurilist perspektiivi ning kolmandas teaduslikku ja filosoofilist perspektiivi.

Kontsertmeeleavaldus avab mitmeid põhiprobleeme, et majanduskasvule orienteeritud metsandus on metsale hävitav, et puidu masspõletamine võimendab kliimamuutusi ja et intensiivne metsamajandamine hävitab elurikkust.

Protestkontserdil teevad muusikat Räpina Jack, Anna Hints, Randal Randoja, Sander Udikas ja Henrik Sei. Sõna saavad Aveliin Helm, Hasso Krull, Farištamo Eller, Madis Vasser, Indrek Vainu, Terje Põvvat, Mihkel Kangur, Mihkel Kunnus, Priit-Kalev Parts, Mati Sepp ja Linda-Mari Väli.

Üritus toimub projekti 1Planet4All raames, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon ja Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Sisu eest vastutavad FFF aktivistid ja see ei pruugi kajastada Euroopa Liidu ametlikke seisukohti.

metsale
Plakati autor: Piret Räni