Tartu Ringkonnakohus jättis õlitehase ehitusloa jõusse

MTÜ Loodusvõlu

PRESSITEADE
14.06.2022

Kliimanoored: vaatamata kliimakriisi tõsidusele jättis kohus õlitehase ehitusloa jõusse

Tänase otsusega jättis Tartu Ringkonnakohus rahuldamata noorte kaebuse tühistada Eesti Energia Enefit-282 põlevkiviõlitehase ehitusluba. Lisaks mõistis kohus noortelt välja Enefit Power AS kasuks 3150 eurot menetluskulude osaliseks katteks. Otsus tuleb ajal, kui on teada, et kliimasoojenemise pidurdamiseks on vaja viivitamatult vähendada fossiilkütuste tootmist ja tarbimist juba enne 2025. aastat, et tagada inimkonnale järgnevateks aastakümneteks elamiskõlbulik keskkond. [1] Noored kaaluvad otsuse edasi kaebamist Riigikohtusse.

“Kliimakriis ei saabu tulevikus, vaid see on juba käes. Praeguses olukorras on vastutustundetu ehitada Eesti inimeste raha eest uut fossiilkütuste tehast, mis süvendab kliimakriisi ja ahendab noorte vabadust elada tulevikus oma äranägemise järgi. Noored ei peaks olema sunnitud käima oma riigiga kohut, aga kui otsustajad muidu ei mõista, et Eesti rahva ja inimkonna hoidmiseks tuleb lõpetada fossiilkütuste tootmine, siis teeme selle neile selgeks kohtus,” ütles MTÜ Loodusvõlu juhatuse liige Kertu Birgit Anton.

Valitsustevahelise kliimapaneeli (IPCC) kõige hiljutisema raporti järgi tuleb fossiilkütuste tootmist ja kasutamist viivitamatult vähendada enne 2025. aastat, et oleks mingigi võimalus hoida kliimasoojenemist 1,5 kraadi piires. [1] Süvenev kliimakriis toob Eestisse mh rohkem tugevamaid torme, rängemaid kuumalaineid ja sellega kaasnevat rahalist kahju. [2] Vabariigi Valitsuse tellitud analüüsi kohaselt on Eesti majanduse muutmine kliimaneutraalseks võimalik ja nutikalt tegutsedes isegi kasumlik. [3]

Kohtuasjast:

aasta kevadel alanud kohtuasjas vaidlevad noori keskkonnaaktiviste ühendav MTÜ Loodusvõlu, keda esindavad Keskkonnaõiguse Keskuse juristid, ning õlitehasele ehitusloa väljastanud Narva-Jõesuu linnavalitsus. Lisaks on kohtumenetlusse kaasatud õlitehase arendaja riigiettevõte Enefit Power. Vaidluse osapooltel on õigus kohtuotsus edasi kaevata 30 päeva jooksul.

[1] Mitigation of Climate Change. IPCC 2022: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/resources/press/press-release
[2] The Physical Science Basis. IPCC 2022: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/factsheets/IPCC_AR6_WGI_Regional_Fact_Sheet_Europe.pdf
[3] SEI 2019: https://www.sei.org/publications/eesti-kliimaambitsiooni-tostmise-voimaluste-analuus/

See on kriisiolukord
Autor: Asia Bartonowic.

Lisainfo:

Õlitehase kohtuasja infoleht ja ajajoon

Kertu Birgit Anton
Fridays For Future Eesti aktivist
kertu.birgit(ät)fridaysforfuture.ee
59007020

Henri Holtsmeier
Fridays For Future Eesti aktivist
henri.holtsmeier(ät)fridaysforfuture.ee
5203602