Tartu Ringkonnakohus tühistas esialgse õiguskaitse

16. juulil, kui nõudsime 124. streigiga kliimakriisi kiiret leevendamist, otsustas Tartu Ringkonnakohus tühistada õlitehase kohtuasjas esialgse õiguskaitse. See tähendab, et Eesti Energia saab nüüd kliimavaenuliku tehase rajamiseks kopa maasse lüüa.

Kohus leidis, et meil (MTÜ Loodusvõlul) on olemas esialgse õiguskaitse vajadus, sest tunnistas, et kui tehas valmib kohtuvaidluse ajal, siis ei pruugi ehitusloa õigusvastasus hiljem oluliselt takistada õlitehase käitamist. Siiski ei pidanud kohus õiguskaitse jätkuvat kohaldamist põhjendatuks, sest Enefit Power AS esitas hiljuti uued tõendid, mis kohtu hinnangul välistavad selle, et tehasel oleks oluline negatiivne mõju läheduses asuvale Natura elupaigale.

Määrus jõustus täna, kuid me saame seda 15 päeva jooksul Riigikohtusse edasi kaevata – seda me kindlasti kaalume.  

Põhivaidlus õlitehase ehitusloa õiguspärasuse üle aga jätkub Ringkonnakohtus. Selleks vajame jätkuvalt annetajate toetust, kelle abiga katame kohtuasja kulusid. Kui soovid meile õla alla panna, saad seda teha siin: https://fridaysforfuture.ee/mida-saan-mina-teha/#anneta

Joonistatud maakera pilt kurva näeoga
Foto autor on Asia Bartonowic (2019).