Vabaühenduste seisukoht: Kolmepoolsed läbirääkimised metsa biomassi põletamise energia üle

Vabaühendused üle Euroopa kirjutasid alla avalikule kirjale, mis kutsub üles keskkonnaministreid ja Euroopa Liidu saadikuid jätkama pingutusi, et loobuda biomassi põletamisest.
Saajad Eestis: Madis Kallas, Marina Kaljurand, Andrus Ansip, Riho Terras

“Euroopa Parlament hääletas EL-i kliimaeesmärkide, looduskaitse ja ELi kodanike tuleviku huvides RED-i alusel metsa biomassi põletamise subsideerimise lõpetamise poolt. See saatis tugeva ja teretulnud poliitilise signaali kõigile ELi liikmesriikidele.

Jagame teiega oma vabaühenduste seisukoha metsa biomassi ja biokütuste teemal. Lisaks meile toetab pöördumist üle 30 keskkonna heaolu eest seisva vabaühenduse üle Euroopa Liidu.

Kutsume ühiselt teid üles seisma selle eest, et kaitsta käimasolevatel läbirääkimistel nõukogu ja komisjoniga metsa biomassi osas varasemalt parlamendis toetatud seisukohta taastuvenergia direktiivi lõpliku teksti üle.

Värskelt avaldatud uus aruanne näitab, kuidas praegune ELi metsade biomassipoliitika õõnestab kliima, looduse taastamise ja õhukvaliteedi eesmärke. Uuringus on kasutatud liikmesriikide endi andmeid biomassi kasutamise mahtude ning looduslike süsteemide süsiniku sidumise võimekuse hetkeolukorra kohta ELis. 

Soovitame tutvuda uuringut tutvustava pressiteadetega ja Euractivi artikliga

Palun paluge oma kolleegidel, kes osalevad kolmepoolsel kohtumisel, kaitsta prioriteete, mis aitavad peatada kahjulikud RED-stiimulid metsade põletamiseks energia saamiseks.”

Manus, mis sisaldab pikemat pöördumist