Kliimanoored kavatsevad õlitehase kohtuotsuse edasi kaevata

Tänase otsusega jättis Tartu Halduskohus rahuldamata meie kaebuse tühistada Eesti Energia Enefiti põlevkiviõlitehase ehitusluba. Kohtuasjas vaidleme läbi aktiviste koondava MTÜ Loodusvõlu Narva-Jõesuu linnavalitsusega, kelle väljastatud ehitusloa tühistamist taotleme. Kavatseme otsuse edasi kaevata.

Õlitehase puhul on algusest peale olnud teada, et tegemist on väga keskkonnakahjuliku ettevõtmisega. Põlevkiviõli kasutamisel kütusena tekib süsinikuheide, mis paiskub atmosfääri ja süvendab kliimakriisi. Põlevkivist õli tootmine ja selle põletamine mõjub kliimale isegi halvemini kui põlevkivist elektri tootmine.

Lisaks on olnud teada, et õlitehasega seotud töökohad ei paku töötajatele stabiilsust, sest need sõltuvad tugevalt nafta hinnast maailmaturul. Peale selle kahjustab ka põlevkiviõli tootmine Ida-Virumaa keskkonda ega ole seetõttu kuigi mõnus amet.

Kõige selle tõttu poleks valitsus üldse tohtinud õlitehast ehitama hakata. Selle raha ja pingutusega tuleks viia ellu päris rohepööret, mis tooks Ida-Virumaale kindlaid ja mitmekesiseid töökohti ning hoiaks keskkonda. See võimalus on valitsusel endiselt olemas. Nõnda poleks ka meil vajadust võidelda enda tuleviku eest kohtus, eriti hetkel, mil mitu meist on endiselt alles kooliõpilased. 

Tänase otsusega pole kohtutee aga kindlasti läbi. Kaotatud on lahing, kuid võitlus kestab. Lähiajal kaebame halduskohtu otsuse edasi Tartu Ringkonnakohtusse.

Jätkame võitlemist keskkonnavaenuliku õlitehase rajamise peatamise nimel. Ootame kaasa tegutsema ja mõtlema igas vanuses noori. Kui soovid meie tegevustele õla alla panna rahaliselt, siis saad meile annetada siin.