Kohus peatas õlitehase ehitamise

Tartu Ringkonnakohus peatas täna Eesti Energia Enefit 280 põlevkiviõlitehase ehitamiseks väljastatud ehitusloa kehtivuse. Õlitehase ehitamine on nüüd peatatud kuni lõpliku kohtulahendi jõustumiseni, millega võib minna veel vähemalt aasta.

Tegu on väga kaaluka otsusega, mis aitab kliimamuutuseid süvendavale ning keskkonda kahjustavale tehasele pidurit tõmmata. Parim saadaolev kliimateadus, Euroopa Liidu kliimapoliitika, ning isegi ettevõtete endi tellitud uurimistööd on näidanud, et õlitööstuse laiendamine ei ole mõistlik. Tuleviku Eestis ei ole kohta fossiilkütustele ega põlevkiviõlitehasele. Seisame jätkuvalt selle eest, et keskkonda kahjustavat tehast ei tuleks.

4. juunil on oodata esimese kohtuastme otsust tehase ehitusloa õiguspärasuse kohta, mille aga üks või teine osapool suure tõenäosusega edasi kaebab. Kuni vaidlus pole lõppenud, ei saa tehase ehitamisega jätkata.

Enda õiguste kaitseks kohtusse pöördumine pole kahjuks igaühele kättesaadav. Ka loodus ei saa ise enda õigusi inimeste eest kaitsta. Meie lõpetame enda tegevuse alles siis, kui kliimakriis ei ohusta enam inimesi ja teisi elusolendeid Eestis ja terves maailmas. Kui soovid meie tegevusele õla alla panna, siis saad meid rahaliselt toetada.

Kaebaja, MTÜ Loodusvõlu, on 2019. aastal loodud noorte kliimaliikumise Fridays For Future Eesti liikmeid koondav mittetulundusühing. MTÜ eesmärk on loodus- ja keskkonnakaitse, mille saavutamiseks tehakse muuhulgas ka kliimamuutuse- ja keskkonnaalast selgitustööd, viies ühiskonnani arusaama kliima- ja keskkonnahoiust kui säästva arengu vältimatutest eeldustest.

Taavi Muide, 15.03.2019, Tartu